четвртак, 21. март 2013.

Rezolucija Kongresa „Orjune“ (Organizacije jugoslovenskih nacionalista) u Splitu, 1. decembra 1923. godine


Skup Orjune na Peristilu u Splitu
1924. godine
Organizacija jugoslovenskih nacionalista osnovana je 25. januara 1921. godine u Splitu pod nazivom Jugoslovenska napredna nacionalistička omladina, a ime menja u ORJUNA u maju 1922. godine kada dobija i novi Statut. Iako su koncept unitarnog jugoslovenstva i stvaranje jedinstvene jugoslovenske nacije bili u osnovi njenog programa, zabranjena je 1929. godine zajedno sa „plemenskim“ strankama i organizacijama protiv kojih se borila.

* * *


1. Verna svom idealu celokupnosti Jugoslavije, „Orjuna“ će se svim silama boriti da se korigiraju svi oni međunarodni ugovori koji su nam otkinuli stotine hiljada naše jednokrvne braće, a koji su posledica tuđeg imperijalističkog nasilja i naše nesloge.

2. „Orjuna“ opetovano naglašuje da je ona potpuno samostalna, nezavisna, vanpartijska i nadpartijska organizacija svih čestitih, borbenih i svesnih Jugoslovena, te je prema tome njen rad prost od svakog partijskog, plemenskog, klasnog ili verskog uticaja.

3. Politika „Orjune“ jest jugoslovenska, te ide u prvom redu za okupljanjem svih nacionalističkih snaga; — koliko za okupljanjem intelektualaca koji za narodno jedinstvo osećaju, u cilju stvaranja jedne unitarističke intelektualne većine, kao vodiljice nacionalističke borbe, — toliko i za okupljanjem građanstva, radništva i seljaštva, time što će jedinstvenom taktikom, radom i odlučnošću sve učiniti da zavedene delove naroda oslobodi separatističkih i defetističkih uticaja, smatrajući da je jaka država nemoguća bez nacionalno svesnog i u njegovim opravdanim zahtevima zadovoljenog seljaštva, radništva i građanstva.

4. Kongres „Orjune“ protestira protiv svakog sumnjičenja, da bi njegovo delovanje bilo vođeno bilo kakovim pogodovanjem ovog ili onog plemena ili partije, i konstatira da u rad „Orjune“ mogu i moraju imati poverenje, jednako svi čestiti Srbi-Hrvati-Slovenci, koji za narodno jedinstvo osećaju.

5. Prema svim iskreno nacionalnim strankama i grupama „Orjuna“ će voditi politiku ozbiljne i nepristrasne kritike, ali i oštre borbe proti svim lošim pojavama i tendencijama u tim strankama. Proti svim nenarodnim, separatističkim i defetističkim strankama, kao i proti izdajničkim elementima, „Orjuna“ će braniti svim svojim raspoloživim snagama i prikladnom taktikom čast, dostojanstvo i interese naroda i države, te krvavo stečene plodove oslobođenja i ujedinjenja.

6. Ubeđena u to, da jalovim, partizanskim i ličnim natezanjima predratnih mentaliteta i grupacija neće nikada naša država izići iz krize, „Orjuna“ hoće da uvede u naš javni život što više novih, odlučnih i sposobnih sila, koje imaju potpuno pravo na to, i koji će najviše pomoći da se taj javni život očisti od loših, partizanskih i plemenskih režima, od nerada, korupcije i plemenskih sporova, te od loše administracije, defetizma i apatije.

7. Delovanje „Orjune“ jest kulturno, socijalno i ekonomsko te će, gledajući realno na sve probleme današnjice, zauzimati i prema njima svoje stanovište:
a) „Orjuna“ naročito traži poboljšanje naše nastave i što jače širenje kulture u svim narodnim slojevima. Ona sama će u svojim redovima odgajati što veći broj jakih kulturnih pojedinaca, a u narodnim masama će agitacijom i prosvetnim radom širiti znanje, plemenitost, čovečnost i nacionalizam;
b) „Orjuna“ traži da se materijalni i društveni položaj svih intelektualnih radenika, a naročito javnih činovnika i zvaničnika obezbedi, tako da će sve svoje sposobnosti moći da posvete obavezama svoga položaja;
c) „Orjuna“ smatra da se agrarni problem, koji je kroz vekove kočio naš politički i ekonomski život, i koji je kroz poslednjih pet godina, usled nesposobnosti i nesavesnosti merodavnih faktora, upropastio egzistenciju čitavih porodica težaka i posednika, mora neodgodivo i konačno da reši u pravcu ekonomskog napretka i socijalne pravde;
d) U radničkom pitanju „Orjuna“ će se zalagati za sve opravdane zahteve i potrebe naroda, koje su u suglasnosti sa interesima nacije i progresa;
e) Smatrajući da je u interesu nacije naša ekonomska samostalnost, „Orjuna“ će se borili protiv svakog nametanja i uplitanja stranih interesa u naš privredni život, te će raditi sve da se naša industrija, trgovina i obrt emancipiraju od svih tili stranih uticaja, i da posluže ekonomskom i kulturnom procvatu Otadžbine;
f) Isto tako će u svim socijalnim pitanjima, koja su od vitalnog interesa po našu naciju, kao što je udovoljenje opravdanim zahtevima ratnika, dalje: dobrovoljaca, četnika, penzioniraca i ostalih zapostavljenih slojeva naroda, — zauzimati odlučan stav.

8. Konačno „Orjuna“, kao borbena nacionalistička organizacija, naglašuje disciplinu, red i pozitivan rad u svojim redovima, kao prvi uslov za postignuće gore spomenutih ciljeva. Njeno nastupanje uvek će biti samosvesno i odlučno, ali trezveno i dostojanstveno, tako da čim pre okupi u svoje redove sve čestite i svesne Jugoslovene.

Izvor: Niko Bartulović – Od revolucionarne omladine do „Orjuna“: istorijat jugoslovenskog omladinskog pokreta (Izdanja Direktorijuma „Orjune“, Split, 1925)

Нема коментара:

Постави коментар